POLARCO OY

Me puhumme vähemmän kemikaaleista ja enemmän ratkaisuista, joilla voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme.

Keskitymme asiakkaamme kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä edistäviin pintakäsittelyratkaisuihin, ja tuemme kokonaisratkaisujen arvioinnissa, valinnassa, käyttöönotossa ja ylläpitämisessä.

Paras kokonaisratkaisu syntyy hyvällä yhteistyöllä asiakkaan, päämiehemme sekä alan muiden toimijoiden kanssa – reilulla, avoimella ja velvoitteiden mukaisella tavalla.

PÄÄMIEHEMME CHEMTEC S.R.L

Päämiehellämme on pitkä historia metallien esikäsittelykemikaalialalla. Tarjonta kattaa kaikki metallien esikäsittelyyn tarvittavat kemikaaliprosessit sekä testi- ja laboratoriopalvelut.

Eteenpäin ajavana voimana on innovatiivinen tuotekehitys, jonka ansiosta saamme markkinoille käänteentekeviä uusia teknologioita ja tuotteita. He panostavat myös asiakaskohtaisten haasteiden ratkaisemiseen.