Polarco Oy

Me puhumme vähemmän kemikaaleista ja enemmän ratkaisuista sekä lisäarvon tuottamisesta asiakkaallemme.

Keskitymme asiakkaan kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä edistäviin pintakäsittelyratkaisuihin, ja tuemme asiakastamme kokonaisratkaisujen arvioinnissa, valinnassa, käyttöönotossa ja ylläpitämisessä.

Paras kokonaisratkaisu syntyy hyvällä yhteistyöllä asiakkaan, päämiehemme sekä alan muiden toimijoiden kanssa – reilulla, avoimella ja velvoitteiden mukaisella tavalla.

Päämiehemme Chemtec S.r.l

Päämiehellämme on pitkä historia metallien esikäsittelykemikaalialalla. Tarjonta kattaa käytännössä kaikki metallien esikäsittelyyn tarvittavat kemikaaliprosessit, sekä tarvittavat testi- ja laboratoriopalvelut.

Eteenpäin ajavana voimana on innovatiivinen tuotekehitys, joka ilmenee käänteentekevinä kemiallisina prosesseina jotka ratkovat alalle tyypillisiä haasteita.

He panostavat vastaavasti myös yhteistyöhön asiakaskohtaisten haasteiden ymmärtämiseksi ja ratkomiseksi. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas ja taloudellinen ratkaisu, josta asiakas on erittäin tyytyväinen myöhemminkin.