Testeistä käyttöönottoon ja ylläpitoon

Saat meiltä metallien esikäsittelyyn liittyvien kemikaalien ohella palveluja, jotka auttavat kemikaali-, prosessi- ja laitevalinnoissa, sekä käyttöönotossa ja ylläpidossa:

– Esikäsittelytarpeiden ja vaihtoehtojen kartoitus
– Taloudellisuus kartoitus
– Testit maalitoimittajien kanssa
– Yhteistyö laitteistovalmistajien kanssa
– Julkisen energiatuen ja ESCO palvelumallin arviointi ja hakeminen
– Käyttöönottotuki
– Esikäsittelyiden laadunseuranta päämiehemme kanssa

Ota yhteyttä.