Tietosuojaseloste 1.1.2019
Rekisterinpitäjä: Petri Toivanen, Tulppaanitie 41, 01390 Vantaa, petri.toivanen@polarco.fi

Keräämme henkilötietoja vain asiakassuhteen hoitamista varten, ja silloin henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteiset oikeudet ja velvoitteet.

Jos keräämme tietoja yhteyden ottoa tai markkinointia varten, pyydämme silloin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteeksi asianomaisen suostumusta. Mutta siinäkin tapauksessa emme tee henkilöitä koskevia profilointeja ja/tai automaatisoituja päätöksiä.

Me emme luovuta henkilötietoja eteenpäin missään muussa tilanteessa kuin mitä lait, asetukset ja lainvoimaiset viranomaisvaatimukset sallivat ja edellyttävät.

Henkilötiedot vastaanottaa
– Yrityksemme henkilötietovaltuutettu (1.1.2019 alkaen Petri Toivanen) sekä yrityksen toinen omistaja Esa Kesänen.
– Ne tuotteiden toimittajat ja palveluiden tarjoajat, jotka liittyvät suoraan asianomaisen tilauksen tai muun vaatimuksen täytäntöönpanoon (tyypillisesti toimittajat, huolitsijat, kuljetus- varastointi- ja jakeluliikkeet) tai lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen (kuten kirjanpito ja tuotevastuu).
– Asianomainen itse, jos yrityksemme on yhteydessä asianomaiseen esimerkiksi sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi
– Sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– Kirjanpitoaineistossa lain vaatiman ajan

Henkilötiedot poistetaan lakien ja asetusten mukaisesti: Asiakirjat hävitetään tietoturvallisesti (silppuri, polttaminen tai tietoturvavaatimusten mukaista ulkoista palvelua käyttäen), sähköinen tieto poistetaan aktiivisista järjestelmistä jolloin ne poistuvat varmuuskopioista varmuuskopioeräajojen mukaisesti.

Asianomaisella on seuraavat oikeudet:
– Oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– Oikeus vastustaa käsittelyä
– Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla ei ole oikeutta vastustaa sellaista tietojen säilyttämistä/käsittelyä, joka on lakisääteistä (lähinnä kirjanpito, mahdollisesti myös tuotevastuuasiat).

Tietosuojavastaava Petri Toivanen