INNOVATIIVISUUS JA YKSINKERTAISTAMINEN AUTTAA

Yleisen käsityksen mukaan 60-70% maalauksen laatuongelmista on peräisin esikäsittelystä. Mistä esikäsittelyn laatuongelmat johtuvat? Alla on listaus tyypillisistä ongelmakohdista, sekä kuinka päämiehemme on huomioinut näitä laatuun vaikuttavia tekijöitä omassa tuotekehityksessään:

 1. Kemikaalien sopimattomuus esipestäville kappaleille
  – Monet kemikaalimme soveltuvat kaikille metalleille, kuten Toran, Pronortec, DBT, DNAD ja Sache tuotteet
  – Päämiehemme tekee myös asiakaskohtaisia räätälöintejä osana tuotekehitystä
 2. Väärät kemikaalisuhteet
  – Tuoteportfoliossamme on valmissekoituksia, sekä veteen sekoitettavia 1-komponentti ratkaisuja
  – Näin minimoidaan sekoitettavat komponentit, jolloin esipesuprosessin ylläpito helpottuu huomattavasti
 3. Sakka – kemiallisen prosessin sivutuote
  – Sakattomia tai lähes sakattomat tuoteperheitä ovat Toran, Pronortec, DBT, DNAD ja Sache
  – Lue lisää Haasteena sakka artikkelista
 4. Esipesuajoissa säästäminen
  – Tuotteidemme vaatimat vaiheajat ovat lyhyitä
 5. Kemikaalipesujen ja huuhteluvesien vaatimat lämmitykset
  – Tuotetarjonnastamme löytyy tuotteita, joita ei huuhdella / lämmitetä, kuten Toran, Pronortec, Sache.
 6. Heikkolaatuisen veden käyttö
  – Veden laadulla (hana-/puhdasvesi) on merkittävä vaikutus esikäsittelyn laatuun – lue aiheesta lisää täältä.
  – Saat kauttamme päämiehemme helppokäyttöiset ja laadukkaat puhdasvesiratkaisut, jotka aina sovitetaan asiakaskohtaiseen tarpeeseen. Lue lisää täältä.
 7. Hyppyruoste johtuen tehottomasta kuivauksesta tai passivoinnista
  – Toran kastoratkaisussa tuote kuivaa nopeasti huoneenlämpötilassa, ja muodostaa väliaikaisen korroosiosuojan (vähintään 3 kk)
  – Useassa vesipohjaisessa ratkaisussamme on lisätty lyhytaikainen passivointi, jolloin maalaus voi tapahtua tuntien – muutaman päivän aikana.
  – Myös puhdasvesiratkaisuilla voidaan vähentää hyppyruosteen esiintymistä, lue lisää täältä.
 8. Virheet laitteiston käytössä ja ylläpidossa
  – Esikäsittelyvaiheet minimoitu ja ylläpidon helppous maksimoitu 1-vaiheisessa Toranissa ja 5 vaiheisessa Pronortec:ssa
  – Vähemmän laitteistoa, vähemmän ylläpitoa, vähemmän mahdollisuutta inhimillisiin erehdyksiin
 9. Esipesukemikaalien ja huuhteluiden vaihdon pitkittäminen
  – Toran on vedetön eikä kemikaalia vaihdeta koskaan
  – Sakattomalla Pronortec:lla kemikaalivaihtoväli on vähintään 6-12kk
 10. Tietoinen oikominen pesuprosessin laadun varmistamisessa ja säätämisessä
  – Helpommat ja yksinkertaisemmat ratkaisumme eivät vaadi suurta panosta päivittäisissä rutiineissa.
  – Osa tuotteistamme ei tarvitse jatkuvaa laatutarkistusta: Esim. Toran analyysi 2 kertaa vuodessa ja Pronortec mittaus sekä annostelu automatisoitu.
 11. Inhimilliset erehdykset
  – Mitä stabiilimpi (esim. sakkatuotos) ja yksinkertaisempi tuotantoprosessi, sitä vähemmän jää tilaa inhimillisille erehdyksille ja teknisille ongelmille.

Edustamiemme esikäsittelykemikaalien tuotekehityksessä on panostettu ympäristöön, käytettävyyteen ja laatuun vaikuttavien negatiivisten tekijöiden poistamiseen tai minimointiin. Kemikaalivalinnalla on suora vaikutus esikäsittelyn lopputulokseen ja koko maalauslinjan kustannuksiin.