INNOVATIIVISUUS JA YKSINKERTAISTAMINEN AUTTAA

Yleisen käsityksen mukaan 60-70% maalauksen laatuongelmista on peräisin esikäsittelystä. Mistä esikäsittelyn laatuongelmat johtuvat? Alla on listaus tyypillisistä ongelmakohdista, sekä kuinka päämiehemme on huomioinut näitä laatuun vaikuttavia tekijöitä omassa tuotekehityksessään:

Kemikaalien sopimattomuus esipestäville kappaleille

– Monet kemikaalimme soveltuvat kaikille metalleille, kuten Toran, Pronortec, DBT, DNAD ja Sache tuotteet
– Päämiehemme tekee myös asiakaskohtaisia räätälöintejä osana tuotekehitystä

Väärät kemikaalisuhteet

– Yksivaiheisessa Toran ratkaisussa ei ole sekoitettavia komponentteja
– Vesipohjaisissa kemikaaleissamme löytyy valmissekoituksia, sekä helppokäyttöisiä 1-komponentti ratkaisuja
– Näin sekoitettavien komponenttien määrä on minimoitu ja esipesuprosessin ylläpito helpottuu

Sakka – kemiallisen prosessin sivutuote

– Sakattomia tai lähes sakattomat tuoteperheitä ovat Toran, Pronortec, DBT, DNAD ja Sache
– Lue lisää Haasteena sakka artikkelista

Esikäsittely suoritetaan tietoisesti määriteltyjä vaiheaikoja nopeammin

– Tuotteidemme lyhyet vaiheajat mahdollistavat linjanopeuden noston vaikuttamatta laatuun

Kemikaalipesujen ja huuhteluvesien vaatimat lämmitykset

– Tuotetarjonnastamme löytyy tuotteita, joita ei huuhdella / lämmitetä, kuten Toran, Pronortec, Sache.

Heikkolaatuisen veden käyttö

– Veden laadulla (hana-/puhdasvesi) on merkittävä vaikutus esikäsittelyn laatuun – lue aiheesta lisää täältä.
– Saat kauttamme päämiehemme helppokäyttöiset ja laadukkaat puhdasvesiratkaisut, jotka aina sovitetaan asiakaskohtaiseen tarpeeseen. Lue lisää täältä.

Hyppyruoste johtuen tehottomasta kuivauksesta tai passivoinnista

– Toran muodostaa käsittelyn aikana korroosiolta suojaavan pinnan, joka estää myös hyppyruosteen syntymisen. Maalaus voidaan suorittaa esim. 3 kk:n päästä.
– Useassa vesipohjaisessa ratkaisussamme on lisätty lyhytaikainen passivointi, jolloin maalaus voi tapahtua tuntien – muutaman päivän aikana.
– Myös puhdasvesiratkaisuilla voidaan vähentää hyppyruosteen esiintymistä, lue lisää täältä.

Virheet laitteiston käytössä ja ylläpidossa

– Mitä stabiilimpi (esim. sakkatuotos) ja yksinkertaisempi tuotantoprosessi, sitä vähemmän jää tilaa inhimillisille erehdyksille ja teknisille ongelmille.
– Esimerkiksi 1-vaiheisessa Toranissa ja 5 vaiheisessa Pronortec:ssa esikäsittelyvaiheet on minimoitu, siksi ne ovat vakaita prosesseja käyttää ja ylläpitää.

Esipesukemikaalien ja huuhteluiden vaihdon pitkittäminen

– Toran on vedetön eikä kemikaalia vaihdeta koskaan
– Sakattomalla Pronortec:lla kemikaalivaihtoväli on vähintään 6-12kk

Tietoinen oikominen pesuprosessin laadun ylläpitämisessä

– Ratkaisujemme yksinkertaisuus vähentää ylläpidon tarvetta.
– Osa tuotteistamme ei tarvitse päivittäistä laaduntarkistusta: Esim. Toran analyysi 2 kertaa vuodessa ja Pronortec mittaus sekä annostelu automatisoitu.

Edustamiemme esikäsittelykemikaalien tuotekehityksessä on panostettu ympäristöön, käytettävyyteen ja laatuun vaikuttavien negatiivisten tekijöiden poistamiseen tai minimointiin. Kemikaalivalinnoilla on suora vaikutus esikäsittelyn lopputulokseen ja koko maalauslinjan kustannuksiin.