SAKASTA VOI PÄÄSTÄ KOKONAAN TAI OSIN EROON

Mitä sakka on?

Sakkaa syntyy tyypillisen esikäsittelyn kemiallisen prosessin sivutuotteena. Hyvin usein sakka kuitenkin sekoitetaan puheissa siihen lietteeseen, joka syntyy pääsääntöisesti öljy/lika/yms. partikkeleista.

Sakka lisääntyy kemiallisen prosessin käytön myötä ja heikentää esikäsittelyn laatua hyvinkin nopeasti sakkapitoisuuden ylittäessä prosessille kriitisen rajan. Pesu- ja huuhtelukylvyt voivat näyttää suhteellisen kirkkailta/puhtailta, vaikka näin ei olisikaan.

Sakan muodostus on siis kemikaaliprosesseista riippuvainen ominaisuus. Väärillä laitteistoratkaisuilla tai riittämättömällä ylläpidolla sakkaa tuottavan prosessin aiheuttamat ongelmat leviävät helposti käsittelyvaiheesta toiseen. Hyvin toimivien suodatusten ja kierrätysten ohella tarvitaan riittävän lyhyet kemikaalien ja huuhteluvesien vaihtovälit, sekä säännölliset laitteistohuollot. Päivittäiseen pesujen analysointiin onkin syytä panostaa riittävästi aikaa ja kärsivällisyyttä.

Sakattomat tai vähäsakkaiset ratkaisumme

Eräs päämiehemme tuotekehityksen päätavoitteista on tuoda markkinoille sakattomia tai vähäsakkaisia prosesseja. Kun sakkaa ei muodostu, niin pesun ja huuhteluiden vaihtoväli kasvaa, esipesuprosessin hallinta ja ylläpito helpottuu – laatu pysyy jatkuvasti korkeatasoisena.

Esimerkiksi 1-vaiheinen Toran sekä Pronortec nanokäsittely ovat täysin sakattomia. Vähäsakkaisia ovat mm. Orgasil nanokäsittely sekä Sache alkaalipesut. Voimme siis tarjota stabiileja ja taloudellisia esipesuprosesseja, joissa yhdistyy päivittäisten laatuvaihteluiden minimoituminen ja tuotantolinjan hallittavuuden ja ylläpidon helpottuminen.

Lue lisää Tuotteet sivuiltamme.