SAKASTA VOI PÄÄSTÄ KOKONAAN TAI OSIN EROON

Mitä sakka on?

Sakkaa syntyy tyypillisen esikäsittelyn kemiallisen prosessin sivutuotteena. Hyvin usein sakka kuitenkin sekoitetaan puheissa lietteeseen, joka syntyy pääsääntöisesti öljy-, lika yms. partikkeleista.

Sakka lisääntyy kemiallisen prosessin käytön myötä ja heikentää esikäsittelyn laatua hyvinkin nopeasti sakkapitoisuuden ylittäessä prosessille kriittisen rajan. Pesu- ja huuhtelukylvyt voivat näyttää suhteellisen kirkkailta/puhtailta, vaikka näin ei olisikaan.

Sakan muodostus on siis kemikaaliprosesseista riippuvainen ominaisuus. Väärillä laitteistoratkaisuilla tai riittämättömällä ylläpidolla sakkaa tuottavan prosessin aiheuttamat ongelmat leviävät helposti käsittelyvaiheesta toiseen. Hyvin toimivien suodatusten ja kierrätysten ohella tarvitaan riittävän lyhyet kemikaalien ja huuhteluvesien vaihtovälit, sekä säännölliset laitteistohuollot. Päivittäiseen pesujen analysointiin onkin syytä panostaa riittävästi aikaa ja kärsivällisyyttä.

Sakattomat tai vähäsakkaiset ratkaisumme

Eräs päämiehemme tuotekehityksen päätavoitteista on tuoda markkinoille sakattomia tai vähäsakkaisia esikäsittelyprosesseja. Kun sakkaa ei muodostu, niin pesun ja huuhteluiden vaihtoväli kasvaa, esipesuprosessin hallinta ja ylläpito helpottuu – laatu pysyy jatkuvasti korkeatasoisena.

Esimerkiksi 1-vaiheinen Toran sekä Pronortec ohutkalvokäsittely ovat täysin sakattomia. Vähäsakkaisia ovat mm. Orgasil ohutkalvokäsittely sekä Sache alkalipesut. Voimme siis tarjota stabiileja ja taloudellisia esipesuprosesseja, joissa yhdistyy tasainen laatu ja tuotantolinjan operoinnin ja ylläpidon helpous.

Lue lisää Tuotteet sivuiltamme.