Laadun ja kapasiteetin nosto eri menetelmillä

Hyvin useasti metallin esikäsittelyssä laadun ja kapasiteetin noston ajatellaan vaativan erittäin paljon uusia esikäsittelyvaiheita ja tuotantopinta-alaa. Oikeilla innovatiivisilla kemikaaleilla ja prosesseilla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa kastoallas-, kammio- tai ruiskulinjaratkaisuja, parantaen samalla läpimenoaikaa ja laatua.

Kastoratkaisut

Kemikaalialtaiden määrä ja käsittelyajat vaikuttavat suoraan tuotantokapasiteettiin. Kastoratkaisut ovat usein hyvä vaihtoehto esim. manuaaliselle pesulle, jolloin työaikaa vapautuu muihin tehtäviin laadun kasvaessa. 1-vaiheisella Toran ratkaisulla päästään 1:llä altaalla 3-5 vaiheisten kastoratkaisujen laatutasolle (ympäristörasitusluokat), kun kyseessä on öljynpoistava korroosiosuojaa parantava käsittely. Näin prosessi nopeutuu moninkertaisesti, laadun parantuessa myös käytetty tuotantopinta-ala pienenee.

Panospesurit

Panospesurin esikäsittelyprosessissa pesu, huuhtelut ja kuivaus on yhdistetty samaan kammioon. Esim. 1-vaiheisella Toran tuotteella voidaan korvata monivaiheinen alkaliprosessi, jolloin saavutetaan 40-50% kapasiteetti nosto perinteiseen vesipesuun verrattuna. Toran kemikaalilla koko esikäsittelyprosessi on noin 16-18 minuuttia sisältäen kuivumisen, kun vastaavasti panospesurilla se on noin 25-40 minuuttia.

Ruiskulinjat

Maalauslinjalla esim. 10m lyhyempi esikäsittelyvaihe pienentää tuotteen läpimenoaikaa noin 7-12% riippuen radan kokonaispituudesta ja kulkunopeudesta. Toisin sanoen kappale viipyy linjalla lyhyemmän ajan ja päivän aikana useampi kappale ohittaa maalauslinjan. Toran ruiskulinja on pituudeltaan keskimäärin 40-50% lyhyempi, kuin vesipohjaisilla ratkaisuilla (esim. noin 16 metriä kun linjanopeus 1m/s sisältäen kuivauksen).

Pronortec ohutkalvoteknologian perusratkaisu koostuu pesu-, 3 x huuhtelu- ja Pronortec vaiheista. Tällä 5 vaiheisella prosessilla voidaan korvata laadullisesti vastaavat perinteiset 6-12 vaiheiset ohutkalvo- ja fosfatointilinjat. Korvaava tai parempi laatu saavutetaan siis lyhyemmällä radalla, joka mahdollistaa myös tuotannon kapasiteettinoston.