Täysin uusi nanoteknologia –  Pronortec

Nanoteknologiat yleisesti

Nanoteknologioita kutsutaan myös konversiokäsittelyiksi tai -pinnoitteeksi. Kemikaaliliuoksen ja metallin välisessä reaktiossa syntyy pinta, joka parantaa maalin tarttuvuutta ja korroosiokestävyyttä. Perinteiset nanoteknologiat perustuvat joko Zirkoniumin, Titaanin tai Silaanin käyttöön. Zirkonium pinnoite antaa paremman korroosiosuojan ja vastaavasti Silaani pinnoite on parempi maalin tarttuvuuden kannalta. Näiden teknologioiden haasteena on ollut yhdistää paras mahdollinen korroosiosuoja ja maalintarttuvuus samaan tuotteeseen.

Tuotannossa käytettävien esikäsittelyvaiheiden määrällä ja veden laadulla on myös suuri merkitys lopputulokseen: 3-5 vaiheisella ratkaisulla päästään rautafosfatointia vastaavalle laatutasolle, korkeammat laatutasot vaativat enemmän vaiheita ja/tai puhdasveden käyttöä. Puhdaseveden merkityksestä voit lukea lisää täältä.

Chemtec nanoteknologiat

Päämiehemme Chemtecin tuoteportfoliossa on Zirkonium (PASS NC2), Titanium (PASS NC3) ja Silan (Orgasil) tuotteet. Kaikissa näissä tuotteissa on painotettu ympäristöystävällisyyttä, ja ne edustavat jo useita vuosia markkinoilla olleita perinteisiä passivointi- ja nanoteknologioita.

Päämiehemme on panostanut myös perinteisten nanoteknologioiden haasteiden ratkomiseen. Vuonna 2020 julkaistiin orgaaniseen fosforiin perustuva  täysin uusi nanoteknologia –  Pronortec. Tuotekehityksen tuloksena on onnistuttu yhdistämään samaan tuotteeseen parhaat korroosiosuoja- ja maalintarttuvuusominaisuudet, joka on ollut haasteena perinteisissä nanoteknologioissa. 5 vaiheisella esikäsittelyprosessilla päästään perinteisiä nanoratkaisuja parempaan laatutasoon.

Lisätietoa löydät Nanopinnoitteiden tuotesivulta sekä Referensseistä.