Täysin uusi ohutkalvoteknologia – Pronortec

Ohutkalvoteknologiat yleisesti

Ohutkalvoteknologioita kutsutaan toimijoista riippuen myös nano- tai konversioteknologioiksi (käsittelyiksi / pinnoitteiksi). Kemikaaliliuoksen ja metallin välisessä reaktiossa muodostuu nanokokoluokan pinta, joka parantaa maalin tarttuvuutta ja korroosiokestävyyttä. Perinteiset ohutkalvoteknologiat perustuvat joko Zirkoniumin, Titaanin tai Silaanin käyttöön. Zirkonium pinnoite antaa paremman korroosiosuojan ja vastaavasti Silaani pinnoite on parempi maalin tarttuvuuden kannalta. Näiden teknologioiden haasteena on ollut yhdistää paras mahdollinen korroosiosuoja ja maalintarttuvuus samaan tuotteeseen.

Tuotannossa käytettävien esikäsittelyvaiheiden määrällä ja veden laadulla on myös suuri merkitys lopputulokseen: 3-5 vaiheisella ratkaisulla päästään rautafosfatointia vastaavalle laatutasolle, korkeammat laatutasot vaativat enemmän vaiheita ja/tai puhdasveden käyttöä. Puhdasveden merkityksestä voit lukea lisää täältä.

Chemtec ohutkalvoteknologiat

Päämiehemme Chemtec tuoteportfoliosta löytyy Zirkonium (PASS NC2) ja Silaani (Orgasil) pohjaiset tuotteet. Kaikissa näissä tuotteissa on painotettu ympäristöystävällisyyttä, ja ne edustavat jo useita vuosia markkinoilla olleita perinteisiä passivointi- ja ohutkalvoteknologioita.

Päämiehemme on panostanut myös perinteisten ohutkalvoteknologioiden haasteiden ratkomiseen. Vuonna 2020 julkaistiin orgaaniseen fosforiin perustuva täysin uusi ohutkalvoteknologia – Pronortec. Tuotekehityksen tuloksena on onnistuttu yhdistämään samaan tuotteeseen parhaat korroosiosuoja- ja maalintarttuvuusominaisuudet, joka on ollut haasteena perinteisissä ohutkalvoteknologioissa. 5 vaiheisella esikäsittelyprosessilla päästään perinteisiä ohutkalvoratkaisuja parempaan laatutasoon.

Lisätietoa löydät Ohutkalvopinnoitteiden tuotesivulta sekä Referensseistä.