Ratkaisuja korkeammille ympäristörasitusluokille

Monta vaikuttavaa tekijää

Maalauksen laatuun, korroosionkestoon ja maalinpysyvyyteen vaikuttaa erittäin moni yksittäinen asia/vaihe. Oikeat materiaalin muodot (mm. pyöristykset), pinta (esim. hionta, puhallus ja/tai kemiallinen esikäsittely) sekä maalivalinnat vaikuttavat saavutettavissa olevaan ympäristörasitusluokkaan. On kuitenkin huomioitava, että laatuun vaikuttaa erittäin moni muukin asia, kuten esikäsittelyratkaisun ja maalaamolaitteiston sopivuus ja puhtaus sekä säädöt, maalaajan ammattitaito, uunilämmöt, jne. Eli pelkkä kemikaalin ja maalin valinta ei yksinään takaa hyvää maalintarttuvuutta ja korroosiosuojaa.

Ympäristörasitusluokka C3-M (Suolasumu 240 t) kattaa 80% Suomessa maalattavista tuotteista olosuhdevaatimusten puolesta

Suomen rannikko on suolapitoisuudeltaan niin alhainen, että ilmasto ei aiheuta C3-M luokkaa suurempaa yleistä vaatimusta maalausjärjestelmälle. Yleensä korkeampia C-luokkia vaaditaan esimerkiksi kaivos-, liikenne- ja teollisuusympäristöissä. Samoin myös kansainväliset yritykset, mukaan lukien meriteollisuus, vaativat usein korkeampia ympäristörasitus luokkia.

Polarco Oy ratkaisuesimerkkejä eri ilmastorasitusluokille tyypillisillä maalausjärjestelmillä

 

1-Vaiheinen Toran

– Kiillotettu teräs + Toran + PE jauhemaali / C3-M
– Kiillotettu teräs + Toran + EP+PE jauhemaali / C3-H
– Puhallettu teräs + Toran + PU märkämaali / C4-M
– Puhallettu teräs + Toran + PE jauhemaali / C4-H
– Puhallettu teräs + Toran + Sinkkipohjainen EP + PE jauhemaali / C5-H
– Alumiini + Toran + PE jauhemaali / C5-H

Pronortec

– Teräs + esipesu + Pronortec + PE maali / 600-1000h (C5-M)