Innovatiivisuutta ympäristö edellä

Moni yritys pyrkii hyödyntämään ympäristöystävällisyyden imagoa puhumalla siitä, ja yhä useammat yritykset myös aidosti panostavat parannuksiin: Aurinkoenergia käyttö, myrkyttömämmät ratkaisut, tehostettu kierrätys jne. Kaikki perinteiset ratkaisut ovat oikeita tekoja ympäristöystävällisyyden kannalta. Alan edelläkävijät ovat ymmärtäneet, että ympäristöystävällisyyteen panostaminen on yhä tärkeämpi kilpailutekijä – ja parhaimmillaan näillä innovaatioilla voi parantaa laatua kustannuksissa säästäen.

Päämiehemme on yksi alan ympäristöystävällisyyden edelläkävijöistä keskittyen tuotekehityksessä ratkaisujen tehokkuuteen, yksinkertaisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen – tämä on tapa erottua perinteisistä tekijöistä esikäsittelyn ecosysteemissä. Tuotteet ovat myrkyttömiä, eivät sisällä raskasmetalleja ja muodostavat mahdollisimman vähän sakkaa ja lietettä. Esikäsittelyprosesseissa  minimoimaan yksinkertaisuuden kautta energian ja veden käyttöä, ja niissä painotetaan luonnon omien komponenttien käyttöä.

Viimeisimpänä innovaationa orgaaniseen fosforiin, hiileen ja happeen pohjautuva Pronortec ohutkalvoteknologia, jolla päästään yksinkertaisemmin ja vähemmillä käsittelyvaiheilla perinteisiä vesipohjaisia ratkaisuja parempaan lopputulokseen. Tämä tarkoittaa säästöjä vedenkulutuksessa, energian käytössä, jätteen käsittelyssä ja läpimenoajoissa. Pronortec – lisätietoja täällä.

Toinen erittäin ympäristöystävällinen teknologia on vedetön 1-vaiheinen Toran, jolla voidaan korvata 3-5 vaiheisia esikäsittelyratkaisuja. Ei jätevettä, lämmitystä, sakkaa tai kemikaalin vaihtoja. Toran – lisätietoja täällä.

Yrityksemme on listattuna ESCO – energiatehokkuuspalveluissa, jonka kautta yrityksesi voi saada ratkaisuillemme julkista investointitukea. Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lisätietoa: Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut.