Parempaa Laatua Yksinkertaisemmin?

Metallien esikäsittelyprosessien tehokkuudella tarkoitamme niiden laatua, nopeutta, varmuutta sekä käytön ja ylläpidon helppoutta. Valituilla kemikaaleilla, prosesseilla ja laiteratkaisuilla on merkittävä vaikutus kokonaistehokkuuteen.

Helppous ja nopeus

Mitä vähemmän on esikäsittelyvaiheita, veden käyttöä ja kemikaalivaihtoja – sitä helpompi, nopeampi ja varmempi on myös prosessi. Samalla tuotannon läpimenoaika paranee ja materiaalivirtojen hallinta tehostuu.

Esimerkiksi Toran 3 on yksivaiheinen ja vedetön rautafosfatointia (tai vastaavia) tehokkaampi ratkaisu suojaöljyttyjen pintojen käsittelyyn maalin tarttuvuuden ja korroosiosuojan parantamiseksi. Lisäksi maalin tarttuvuus alumiinilla on poikkeuksellisen hyvä. Prosessi on myös hyvin nopea, sekä muodostaa useamman kuukauden korroosiosuojan välivarastointia varten.

Korkeampaan laatuun vähemmällä esikäsittelyn vaihemäärällä

Esimerkiksi Pronortec on puolestaan vesipohjaisten ratkaisujen puolella täysin uutta nanoteknologia sukupolvea. Myrkyttömiin luonnon alkuaineisiin perustuva kemikaali koostuu pääosin hiilestä, hapesta, piistä ja orgaanisesta fosforista. Pronortec:lla saavutetaan perinteisiä Silan ja Zirkonium ratkaisuja parempi maalintarttuvuus sekä korroosiosuoja, ja sillä voidaan korvata monivaiheisempia sinkkifosfatointi prosesseja.

Operointi ja ylläpito yksinkertaistuu

Päämiehemme Chemtec panostaa tuotekehityksessä mm. prosessien sakattomuuteen, vakauteen sekä käytön yksinkertaisuuteen. Pidemmät kemikaalien vaihtovälit ja yksinkertaisemmat laiteteknologiat näkyvät operoinnin ja ylläpidon helppoutena ja kustannussäästöinä.

Tuotanto nopeutuu ja virtaviivaistuu

Yllä esille tuodut seikat vaikuttavat merkittävästi tuotantolinjojen läpimenoaikoihin, yksinkertaistumiseen ja tuottavuuden paranemiseen. Näin minimoituvat myös esikäsittelyyn liittyvät laaturiskit.

 

Etuja syntyy lisäksi Ympäristöystävällisyyden kautta, ja kaikki tämä kumuloituu Kokonaistaloudellisuuden ylivoimaksi.

 

OTA YHTEYTTÄ JA ARVIOIDAAN SINUN KILPAILUETUJASI