Tietosuojaseloste 1.1.2021
Rekisterinpitäjä: Petri Toivanen, Tulppaanitie 41, 01390 Vantaa, petri.toivanen@polarco.fi

Keräämme henkilötietoja vain asiakassuhteen hoitamista varten, ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on lakisääteiset velvoitteet ja oikeudet.

Me emme luovuta henkilötietoja eteenpäin missään muussa tilanteessa kuin mitä lait, asetukset ja lainvoimaiset viranomaisvaatimukset sallivat ja edellyttävät.

Henkilötiedot vastaanottavat
– Yrityksemme henkilötietovaltuutettu (1.1.2019 alkaen Petri Toivanen) sekä yrityksen toinen omistaja Esa Kesänen.
– Ne tuotteiden toimittajat ja palveluiden tarjoajat, jotka liittyvät suoraan asianomaisen tilauksen tai muun vaatimuksen täytäntöönpanoon (tyypillisesti toimittajat, huolitsijat, kuljetus- varastointi- ja jakeluliikkeet) tai lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen (kuten kirjanpito ja tuotevastuu).
– Asianomainen itse, jos yrityksemme on yhteydessä asianomaiseen esimerkiksi sähköpostitse

Säilytämme henkilötietojasi
– Sähköpostiarkistossa ja/tai asiakasrekisterissä asiakkuuden hoitamisen ajan
– Kirjanpitoaineistossa lain vaatiman ajan

Henkilötiedot poistetaan lakien ja asetusten mukaisesti: Asiakirjat hävitetään tietoturvallisesti (silppuri, polttaminen tai tietoturvavaatimusten mukaista ulkoista palvelua käyttäen), sähköinen tieto poistetaan aktiivisista järjestelmistä, jolloin ne poistuvat varmuuskopioista varmuuskopioeräajojen mukaisesti.

Asianomaisella on seuraavat oikeudet:
– Oikeus tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
– Oikeus vastustaa käsittelyä
– Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
– Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tietosuojavastaava Petri Toivanen