KEMIKAALIT JA PALVELUT

Päämiehemme Chemtec S.r.l tarjonta kattaa kaikki metallien esikäsittelyyn tarvittavat kemikaalit eri menetelmille ja esipesuvaiheille. Kemikaalien maahantuonnin ja jälleenmyynnin lisäksi tarjoamme myös palveluita, joiden avulla voidaan kartoittaa kokonaisratkaisuun sopivat tuotteet, laitteet ja laadunvarmistus.

Tarkempaa tietoa Tuotekategorioittain:

Yksivaiheiset Toran 3 esikäsittelyt
Alkaliset pesut
Peittaavat pesut
Neutraalit pesut
Fosfatoivat pesut
Puhdasvesi
Ohutkalvopinnoitteet

Ruiskumaalausverhon vedenkäsittely

Maalinpoisto
Esikäsittelylaitteiden puhdistus

Palvelut

Löydät lisäksi Ratkaisuja sivultamme artikkeleita metallien esikäsittelyyn liittyvistä teknologioista sekä menetelmistä – ja niihin liittyvistä tyypillisistä alan haasteista ratkaisuineen.