Testeistä käyttöönottoon ja ylläpitoon

Saat meiltä metallien esikäsittelyyn liittyvien kemikaalien ohella palveluja, jotka auttavat kemikaali-/prosessi- sekä laitevalinnoista käyttöönottoon ja ylläpitoon:

 

Esikäsittelytarpeiden ja vaihtoehtojen kartoitus
-Käsiteltävät materiaalit & tuotantotilanne ja tarpeet
-Laatuvaatimukset (esim. ilmastorasitusluokat)
-Prosessi-/kemikaalivaihtoehdot
-Käyttötapa-/laitteistovaihtoehdot
-Viranomaisvaatimukset

Taloudellisuus kartoitus
-Materiaalivirrat / kapasiteetti
-Vaihe / Läpimenoaika
-Kokonaiskustannus laskelmat ja vertailu
-Energiatuen / ESCO palvelumallin arviointi ja hakeminen

Testit maalitoimittajien kanssa
-Esikäsittelyt eri maalijärjestelmien testaamiseksi

Ratkaisun laadunvarmistus päämiehemme kanssa
-Esikäsittelykartoitus ja prosessin/kemikaalien yhteensopivuuden varmistaminen materiaaleille
-Esikäsittelyt testien tekemiseksi
-ACET testit (nopeutettu sähkökemiallinen ympäristörasitus testi)
-Suolasumutestit
-Veto-, taivutus, luotitestit
-Laitesuunnittelutuki

Yhteistyö laitteistovalmistajien kanssa
-Kemikaaliprosessien ja käyttöteknologioiden huomioiminen laitevalinnoissa
-Turvallisuustekijät (kemikaalit, Ex, käyttötilanteet)
-Käytettävyyden ja ylläpidon optimointi

Käyttöönottotuki
-Tekninen neuvonta
-Muut palvelut sopimuksen mukaan

Kemikaalien / esipesuvaiheiden laadunseuranta
-Päämiehen laboratoriopalvelut, kuten ilmainen Toran laadunseuranta